Course Plus

Курси підвищення кваліфікації для масажистів, фізіотерапевтів та реабілітологів в Україні

Публічна оферта

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті course-plus.com. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.


1.2. Товар або Послуга – об’єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.


1.3. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою www.course-plus.com створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.


1.4. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.
1.5. Продавець – ФОП Ніколайчук О.І. ЕГРПОУ 2743412870, юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: м. Київ.

2. Предмет договору

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.


2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

3. Інформація про товар, ціна товару

3.1. Представлені фото – зразки містять один та більше видів товару певного артикулу та текстову інформацію про артикул, доступні розміри, вартість за одиницю товару та інше.

3.1. Вартість товару (навчання), представленого на Сайті вказана з урахуванням усіх податків.

3.2. Відомості, розміщені на сайті https://course-plus.com/ мають виключно інформативний характер.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Користувач/Покупець має самостійно оформити Замовлення на будь-який товар, який є доступним для Замовлення на Сайті.

4.2. У випадку відсутності Замовленого товару, Представник ФОП Ніколайчук О.І. зобов’язаний довести до відома Користувача/Покупця таку інформацію за допомогою засобів зв’язку, залишеними Користувачем/Покупцем при реєстрації на Сайті.

4.3. У випадку відсутності Замовленого товару Користувач/Покупець має право замінити його на Товар аналогічної моделі або анулювати Замовлення зателефонувавши на номер Лінії клієнтської підтримки.

4.4. Користувач/Покупець має право скасувати замовлення зателефонувавши на номер Лінії клієнтської підтримки.

5. Доставка товарів

5.1. Доставка товарів, замовлених на Сайті, здійснюється в електронному форматі.

5.2. Товар є навчанням, та є віртуальним товаром без фізичної доставки.

6. Права та обов’язки ФОП Ніколайчук О.І.

7.1. ФОП Ніколайчук О.І. має право:

71.1. В односторонньому порядку призупинити продаж Товарів та надання послуг доставки (відмовити у оформленні Замовлення/продажі та доставці Товарів) у випадку порушення Користувачем/Покупцем умов Публічної оферти;

7.1.2. На власний розсуд, в односторонньому порядку змінювати ціну на Товари. У будь-якому випадку, ціна Товару підтвердженого ФОП Ніколайчук О.І. Замовлення залишається незмінною;

7.1.3. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів, останній вправі виключити зазначений Товар із Замовлення / анулювати Замовлення Покупця, обов’язково повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення за адресою електронної пошти, вказаної Покупцем при реєстрації (або дзвінком оператора Call-центру на вказаний Користувачем/Покупцем номер телефону);

7.1.4. На власний розсуд, в односторонньому порядку вносити зміни до умов Публічної оферти, шляхом її розміщення (оприлюднення) в новій редакції на Сайті. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення (оприлюднення), якщо інший строк вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

7.1.5. Розміщувати на Сайті інформацію про рекламні заходи та маркетингові активності, які проводяться чи будуть проводитись Продавцем та/або третіми особами-партнерами Продавця. Також, відповідно до умов цієї Публічної оферти та Політики конфіденційності, надсилати на адресу електронної пошти Користувачів електронні листи з інформацією про новини, рекламні заходи, маркетингові активності, інші комерційні пропозиції ФОП Ніколайчук О.І.;

7.1.6. Організовувати доставку Замовлень, залучаючи до надання послуг з доставки третіх осіб.

7.2. ФОП ФОП Ніколайчук О.І.зобов’язується:

7.2.1. Після здійснення підтвердження Замовлення, виконувати належним чином оформлені та підтверджені Замовлення;

7.2.2. Доставити Товари згідно з оформленим Замовленням та умовами Публічної оферти;

7.2.3. Перевірити кількісні та якісні характеристики Товару під час його пакування та підготовки до доставки;

7.2.4. Жодним чином не розголошувати інформацію про персональні дані Користувачів та Покупців, паролі та інші дані доступу відповідно до Правил Безпеки, що розміщені на Сайті;

7.2.5. Надати кожному Користувачеві можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій ФОП Ніколайчук О.І., що направляються останнім на адресу електронної пошти, вказаної при реєстрації на сайті.

8. Права та обов’язки користувача/ покупця

8.1. Користувач/Покупець має право:

8.1.1. Обрати Товари, оформлювати та направляти Замовлення на відповідних сторінках Сайту;

8.1.2. Вимагати від ФОП Ніколайчук О. І. виконання умов та обов’язків, що передбачені цією Публічною офертою;

8.1.3. Відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій ФОП Ніколайчук О.І., що направляються останнім на адресу електронної пошти Користувача.

8.2. Користувач/Покупець зобов’язується:

8.2.1. До моменту Акцепту цієї Публічної оферти ознайомитись з усіма її умовами та положеннями;

8.2.3. Ознайомитись з інформацією про Товар (його описом), яка розміщена на Сайті, до моменту оформлення та направлення Замовлення;

8.2.4. Належним чином оплатити та отримати оформлене відповідно до умов цієї Публічної оферти Замовлення;

8.2.5. При реєстрації та/або при оформленні Замовлення надати ФОП Ніколайчук О. І. повну інформацію, що необхідна для здійснення доставки Замовлення. Користувач/Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинили неможливість належного виконання ФОП Ніколайчук О.І. своїх зобов’язань перед Клієнтом/Покупцем.

8.2.6. При одержанні Замовлення впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту Замовлення. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару – зафіксувати всі відмінності в Акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, яка здійснила доставку Замовлення.

8.2.7. Ознайомитись з Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників до моменту оформлення Замовлення.

9. Відповідальність сторін

9.1. ФОП Ніколайчук О.І. не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування та можливі перебої в мережі передачі даних (в тому числі, але не виключено глобальної мережі Інтернет), за допомогою яких здійснюється доступ до Сайту.

9.2. Будь-яка скарга або претензія Користувача/Покупця має бути оформлена в письмовій формі з дотриманням вимог законодавства про звернення громадян. ФОП Ніколайчук О.І. будуть прийняті усі необхідні заходи щодо задоволення скарги/претензії Користувача/Покупця, якщо така скарга/претензія буде обґрунтованою та оформленою відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно матеріального і процесуального права України, з дотриманням умов щодо підсудності та підвідомчості.

10. Форс-мажор

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, виникнення яких не пов’язано з волевиявленням Сторін, такого як військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити.

10.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде відповідний документ, виданий уповноваженим Торгово-промисловою палатою України або іншим належним чином уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

11. Застереження щодо збору та обробки персональних даних

11.1. При акцепті договору Користувач/ Покупець надає свою згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297-VI « Про захист персональних даних».

11.2. Будь-яка інформація, отримана від Користувача / Покупця, ніколи і ні за яких умов не буде надана третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

11.3. Надана користувачем / покупцем інформація використовується при обробці Замовлення, а також для надання Користувачу/Покупцю комерційних пропозицій ФОП Ніколайчук О.І.

11.4. Особисті відомості можна змінити, оновити або видалити в будь-який час в розділі «Особистий кабінет».

11.5. Для того щоб забезпечити Користувача/Покупця інформацією щодо продукції, розміщеної на сайті, ФОП Ніколайчук О.І. може надсилати на вказану при реєстрації адресу електронної пошти інформаційні повідомлення.

11.6. Персональні дані Користувача / Покупця обробляються відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» та Правил Безпеки, зазначених у розділі Сайту «Безпека».

12. Інше

12.1. До відносин між Користувачем/Покупцем та ФОП Ніколайчук О.І. застосовуються положення чинного законодавства України.

12.2. Фотографії Товару, що містяться на сторінках Сайту, можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Описи/характеристики, що супроводжують Товар не претендують на всезагальну вичерпність інформації і можуть містити друкарські помилки. Для уточнення інформації щодо Товару Користувач повинен звернутися за номером Лінії клієнтської підтримки.

12.3.ФОП Ніколайчук О.І. може здійснювати аудіо фіксацію розмов на Лінії клієнтської підтримки, з використанням відповідного телекомунікаційного обладнання, за умови повідомлення Користувачів / Покупців про факт здійснення аудіо фіксації шляхом усного застереження. Такий запис може вчинятись ФОП ФОП Ніколайчук О.І. для реалізації останнім своїх прав та законних інтересів а також, з метою підвищення якості надання послуг тощо. ФОП Ніколайчук О.І. керується твердженням, що Користувач / Покупець, який не згоден з аудіо фіксацією розмови, має змогу не продовжувати спілкування з оператором Лінії клієнтської підтримки після отримання повідомлення про здійснення аудіо фіксування.

11.4.ФОП Ніколайчук О.І. залишає за собою право розширювати і скорочувати товарну пропозицію, представлену на Сайті.

Професійний ріст | Курси підвищення кваліфікації для масажистів, фізіотерапевтів та реабілітологів